“Samen ontdekken we waar de hulpvraag thuishoort”

Mensen te woord staan en bij hun hulpvraag begeleiden is Irma Kapitein op het lijf geschreven. Vanuit haar rol als consulent bij MEE West-Brabant is zij als partner actief betrokken bij Inwonersondersteuning Roosendaal. Zij is het eerste contactmoment bij Inwonersondersteuning Roosendaal voor klanten die bij haar met allerlei vragen terechtkomen. Irma vertelt over het type vragen dat binnenkomt en de klantreis die daarop volgt.

Ervaringsverhaal Irma Inwonersondersteuning Roosendaal

De ene keer vervult Irma directe hulp aan de telefoon met advies. Of er wordt er een aanmelding gedaan bij MEE West-Brabant of WijZijn Traverse als de oplossing iets meer vraagt, een andere keer verwijst ze klanten door voor een vervolgtraject bij een passende zorginstantie. Dit is afhankelijk van de hulpvraag waarmee mensen bij de telefonische entree binnenkomen.

De vraag achter de vraag

Mensen komen met de meest uiteenlopende vragen over gezondheid, zorg en welzijn bij Inwonersondersteuning Roosendaal terecht. “Ze zijn op zoek naar hulp bij de aanvraag van uitkeringen of Wmo, regelgeving en geldzaken, gezins- en relatieproblematieken, eenzaamheid, mantelzorg of bij bijvoorbeeld arbeidsvraagstukken. Wij proberen de kern van een vraag te achterhalen. Wat is de vraag achter de vraag? De ene keer kan ik gelijk antwoord geven, een andere keer ga ik op huisbezoek, maak ik een afspraak bij een collega of geef ik mensen een doorverwijzing.” Samen ontdekken we wat er nodig is, waarbij de inwoner altijd zelf kiest welke hulp of ondersteuning er ingezet wordt.

Groot netwerk

“Mensen kunnen bij ons terecht met al hun hulpvragen. Samen ontdekken we waar de vraag thuishoort. De diversiteit in vragen zorgt ervoor dat ons werk zoveel variatie kent. Iedere dag leer ik weer iets nieuws bij.” Volgens Irma ligt de kracht vooral in de nauwe samenwerking met andere organisaties. “We kunnen gebruikmaken van elkaars expertise en binnen ons netwerk mensen doorverwijzen. Dat stelt ons in staat alle klantvragen goed te begeleiden. Het contact met de mensen maakt dit werk zo boeiend!”

Contact met Inwonersondersteuning Roosendaal

Onze hulp is gratis en je hebt er geen verwijsbriefje voor nodig. Je kunt ons direct bellen via 0165-750050 of mailen naar contact@ioroosendaal.nl.