Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de privacywetgeving.

In de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens staat informatie over  hoe Inwonersondersteuning Roosendaal omgaat met persoonsgegevens van cliënten. Ook staan hierin uw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

Lees hier de verklaring bescherming persoonsgegevens website-bezoekers Inwonersondersteuning Roosendaal.