Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de privacywetgeving.

Lees hier de verklaring bescherming persoonsgegevens website-bezoekers Inwonersondersteuning Roosendaal.