Zelfstandig wonen & leven

Soms is er hulp nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Wij bieden dit steuntje in de rug, bijvoorbeeld met woonbegeleiding, zorgen voor een goede dagstructuur of de hulp van een maatje. Ook begeleiden we bij de aanvraag voor een bewindvoerder of mentor die je geldzaken regelt. Daarnaast is er de maatschappelijke opvang voor mensen die, door omstandigheden, tijdelijk dakloos zijn of in deze situatie dreigen te komen.

Staat de informatie er niet bij? Of kom je er niet uit?

Neem dan contact op met een medewerker inwonersondersteuning Roosendaal

Bel ons op:
0165 750050
Kom naar een
inloopspreekuur
of via het
contactformulier